Over Empower

Empower versie 1.0 | release 1 september 2018
Empower beoogt patiënten met (chronisch) hartfalen te ondersteunen in een thuiswoonsituatie. Hiertoe verzamelt Empower lichaamsgewicht, bloeddruk en hartslaggegevens van individuele patiënten en verglijkt de meetwaarden met een boven- en ondergrens. Grenswaarden worden door de behandelend arts voor individuele patiënten ingesteld. Indien meetwaarden buiten de ingestelde bandbreedte van onder- en bovengrens gedetecteerd wordt, dan wordt een vragenlijst aan de patiënt toegestuurd die door de patiënt ingevuld en terug gestuurd behoort te worden. Op basis van de ingevulde, teruggestuurde vragenlijst genereert Empower een medisch advies dat aan de patiënt toegestuurd wordt.

CE

24CARE Inkoop B.V.
Huizermaatweg 460
1276LM Huizen